א.      ברוכים הבאים לאתר https://www.orlyfridman.co.il/ (להלן: "האתר"), המופעל על ידי אורלי פרידמן   ע.מ  58443920   (להלן: " מפעילת האתר").

ב.      מפעילת האתר מתמחה  בייצור ושיווק תכשיטי זהב ויהלומים ובארץ בחו"ל.

ג.       באתר מוצעים למכירה אונליין תכשיטי זהב ויהלומים במדינת ישראל ובשאר מדינות העולם, לרבות תכשיטים בעיצוב אישי.

ד.      האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

ה.     אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.

ו.        מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.

 

הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר

א.      המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.

ב.      הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

ג.        תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין מפעילת האתר והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

ד.      תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 

מסירת פרטים בעת רכישה באתר:

א.      על מנת לבצע רכישה כלשהי באתר, יהיה עליך למסור פרטים לאתר ויהיה עליך לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור "אני מסכיoלתנאי השימוש באתר".

ב.      רכישה דרך  האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : שם מלא, דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, ארץ, כתובת, ופרטי תשלום (לא נשמרים אצל מפעילת האתר).

 

תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

א.      מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים על ידי מפעילת האתר  באמצעות האינטרנט.

ב.      כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

ג.        המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

ד.      המשתמשת הינה בעל כרטיס אשראי, ישראלי או בינלאומי,  או בעל חשבון PAY PAL, או בהעברה בנקאית או דרך אפליקציית "ביט" או דרך "פייבוקס".

ה.      המשתמשת הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

ו.        ברכישה באמצעות כרטיס אשראי העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

ז.       ברכישה באמצעות העברה בנקאית, העסקה תאושר לאחר קבלת התשלום בפועל לחשבון הבנק של מפעילת האתר.

ח.      לצורך תהליך השלמת הרכישה ייתכן כי לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת תידרשי ע"י המערכת לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית מפעילת האתר לשנות מעת לעת.

ט.        יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעילת האתר אינו שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעילת האתר  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.            

י.   מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

יא.    המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

 

התכשיטים הנמכרים באתר:

א.      התכשיטים הנמכרים באתר הם תכשיטים ממלאי או תכשיטים  אשר מיוצרים לפי הזמנות הלקוח.

ב.      התכשיטים הנמכרים הינם תכשיטי זהב ויהלומים.

ג.        לכל תכשיט תצורף תעודה גמולוגית של מכון מוסמך המוכר בארץ ובעולם, בתעודה יפורטו כל נתוני היהלומים/ אבני החן והמתכות מהן מורכב התכשיט.

ד.      היהלומים יבחרו בקפידה ע"י מדרג יהלומים מטעם מעילת האתר.

ה.      סימון המתכות יופיע בתצורת חריטה ע"ג התכשיט עצמו. "טוהר הזהב" וכו'.

ו.        מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון התכשיטים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהתכשיטים ברשימת התכשיטים או להוציא איזה מהתכשיטים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ז.       מובהר בזאת, כי אופן הצגת התכשיטים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

ח.      יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.

ט.      כל התכשיטים הנמכרים כוללים אחריות, כפי שיפורט בהמשך וכפי המפורט בתיאור הפריט בעמוד הפריט.

י.        מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת התכשיטים באתר, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של התכשיטים.

יא.   מחירי התכשיטים הקובעים הינם רשומים ליד כל תכשיט מהתכשיטים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר, תהא רשאית לעדכן את מחירי התכשיטים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

יב.    מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי התכשיטים לפני תום הליך בחירת התכשיטים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת התכשיטים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

יג.     תכשיטים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

יד.    במידה ופריט מסוים אינו זמין לרכישה, מפעילת האתר תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי, במידה והלקוח  לא ימצא פריט אחר, תבוטל הזמנתו וכספו יוחזר לו.

טו.   מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל התכשיטים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.

טז.   המחירים באתר כוללים מע"מ.

 

אחריות:

א.      לכל התכשיטים באתר ישנה אחריות מלאה, למעט שברים/ אובדן וגניבה וכו'.

ב.      לא תינתן אחריות על נפילת יהלומים ואובדנם, אחריות תינתן אך ורק על יהלומים שנפלו מהתכשיט והם קיימים וניתנים לשיבוץ מחדש.

ג.        האחריות כוללת – חידוש שיבוצים במידת הצורך, איכות ותקינות הזהב/המתכת ממנה מיוצר התכשיט.

 

שעות הפעילות ברכישה באתר:

א.      הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

ב.      שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינו 24/7, למעט חגים, מענה יינתן תוך מספר שעות.

ג.       מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מפעילת האתר.

 

משלוחים:

א.   שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת מוצרים באתר מוענק הן בתחומי מדינת ישראל והן למדינות מחוצה לה.

ב.   המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר וכפי שיתעדכן באתר מעת לעת.

ג.     יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

ד.   אספקת תכשיטים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ה.  עיכובים באספקת המוצרים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג' כגון : חברות שילוח, רשויות המכס  וכו', למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.

ו.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

ז.    יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.

ח.      המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר  שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ט.      מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי מפעילת האתר לא יחויב.

י.        אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

 

אספקת מוצרים במדינת ישראל:

יא.    המשלוח הינו בתיאום טלפוני מראש ודורש עלויות משלוח נוספות לפי אזורים.

יב.     המשלוח הינו משלוח מאובטח ובאחריות מפעילת האתר  עד פתח בית הלקוח.

יג.      ממועד מסירת התכשיט,  התכשיט עובר לאחריות הלקוח, המסירה תתבצע לאדם העונה לפרטי המזמין או מי מטעמו באישור ספציפי.

יד.    זמן ייצור התכשיט הינו עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.

טו.   מפעילת האתר תספק את התכשיט לבית הלקוח תוך 3 ימי עסקים ממועד סיום יצור התכשיט ומסירתו לחברת השילוח.

טז.   לאחר מכן יועבר המשלוח לחברת השליחויות או שיבוצע איסוף עצמי.

יז.     איסוף עצמי יתבצע במשרדי מפעילת האתר  בבורסת היהלומים ברמת גן , הפתוחים לקבלת קהל בין השעות 10:30 -18:00 , ההגעה מותנית בתיאום מראש.

 

אספקת מוצרים בחו"ל:

יח.   אספקת המוצרים מחוץ לישראל תתבצע ע"י חברת בלדרות מאובטח  אקספרס עד דלת בית הלקוח.

יט.   עלויות המשלוח יפורטו בפרטי העסקה לאחר הזנת כתובת המגורים.

כ.   זמן ייצור התכשיט הינו עד 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה.

כא.  מפעילת האתר תספק את התכשיט לבית הלקוח תוך 5 ימי עסקים ממועד סיום יצור התכשיט ומסירתו לחברת השילוח.

כב.   המשתמש מצהיר כי המיסים בעבור רכישת המוצרים, לרבות מכס, יחולו על המשתמש בלבד לפי אותה מדינה ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לעלויות אלו ולא תהיה טענה כלפי מפעילת האתר בגין עלויות אלו, על המשתמש חלה האחריות לבדוק אילו עלויות נוספות הוא אמור לשלם בגין שילוח בינלאומי למדינתו.

כג.    יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך ו/או יתעכב ו/או לא יסופק ללקוח בעקבות אי תשלום מיסי היבוא, לרבות מכס באותה מדינה ו/או עיכוב של הרשויות באותה המדינה, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכך.

 

 

החזרת מוצרים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:

א.      החזרת פריטים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק לפי דיני מדינת ישראל, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

ב.      ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה  ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר כשהפריטים אינם מהמלאי והוזמנו לפי הזמנה מיוחדת אינו אפשרי, המוצרים אינם נמצאים במלאי ומפעילת האתר מייצרת את המוצרים עפ"י הזמנות, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם במוצר שמקורו במפעילת האתר.

ג.        בהזמנת פריטים רגילים שאינם בהזמנה מיוחדת ניתן יהיה להחזיר ו/או לבטל  עסקה ולקבל החזר כספי החל מיום הרכישה ועד תום שני ימים עסקים שלאחריו, וכל זאת כל עוד לא נעשה בפריט שימוש ו/או שאריזתו נפתחה, למעט תכשיטים ששווים עולה על 3,000 ₪.

ד.      תכשיטים בשווי 3,000 ₪ ומעלה לא ניתן יהיה להחזירם ולא ניתן יהיה לקב להחזר כספי.

ה.      החלפת מוצר/ים כמו החזרתו/ם, תתאפשר כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

ו.        המזמין מחויב להגיע למשרדי מפעילת האתר פיזית או מי מטעמו (לא ניתן לשלוח חזרה ע"י שליח). במידה ואופציית ההחזרה לא אפשרית ניתן ליצור קשר עם משרדי מפעילת האתר ולקבל אישור חריג בנושא.

ז.       במקרה בו בוטלה העסקה שלא בעקבות פגם במוצר, מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בסך של 5 אחוז מגובה העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם.

ח.      מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.

ט.      איכות המוצרים הנמכרים באתר הינם באיכות גבוהה, וככל שנמסרו מוצרים פגומים ו/או באיכות ירודה ו/או ישנה אי התאמה אשר מקורה במפעילת האתר בלבד, מפעילת האתר תבדוק את הפנייה ותהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להחליף את הפריט או לחילופין לזכות את הלקוחה בסכום הפריט ששילמה ודמי משלוח.

י.       ביטול עסקה בעקבות פגם במוצרים או אי התאמה,  תיעשה ע"י פנייה בכתב למפעילת האתר תוך 2 ימי עסקים מיום מועד אספקת הפריט.

יא.   אחריות תכשיטים : פרטי האחריות יופיעו בתיאור המוצר ויהיו בנוסף ומבלי לגרוע לתנאי ביטול והחלפה אלו.

יב.    שינוי עסקה: הלקוח רשאי לשנות את פרטי העסקה כגון: צבע ואיכות המתכת , גודל ואיכות היהלומים/אבני החן , שינוי מודל התכשיט וכו' עד 5 ימי עסקים ממועד אישור העסקה, לאחר מכן לא נין יהיה לשנות. לאחר כל שינוי ממועד אישור סגירת העסקה יחלו להיספר מחדש ימי העבודה של ייצור התכשיט ובהתאמה גם ימי המשלוח.

 

 

מבצעי מכירות:

א.      מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

ב.      במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל. 

 

קישורים והפניות באתר:

א.     ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").

ב.      אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

ג.       קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

ד.      מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ה.     כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.

ו.       מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ז.       אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

ח.     מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

 

אחריות:

א.      מפעילת האתר אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.

ב.      האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעלת הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

ג.        מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות מפעילת האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום הפריט בלבד.

ד.      המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

ה.      מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את מפעילת האתר מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

ו.        מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

ז.       בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין מפעילת האתר אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

ח.      מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר הפריטים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

ט.      ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון הפריטים.

י.        התמונות הינן להמחשה בלבד.

יא.   האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

יב.    הנך משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 

 

 

הפסקת שימוש ושיפוי:

א.      מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IPוזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

ב.      במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

ג.        המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

ד.      מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ה.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

 

המחאת זכויות וחובות

א.      מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

ב.      במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.

 

שימושים אסורים:

א.      המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

ב.      המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

ג.        המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.

 

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

א.      כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

ב.      אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

ג.        המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

ד.      המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.

 

תנאים נוספים:

א.      המחירים המוצגים באתר, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ב.      השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

 הגנת פרטיות

אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטי הגולש לאף גורם צד ג', פרט למטרת ביצוע העסקה (לדוגמה, לחברת המשלוחים) , לקוח שממלא פרטים ומבצע רכישה באתר פרטיו נשמרים במערכת , לקוח שממלא פרטים ביצירת קשר פרטיו אינם נשמרים במערכת

יצירת קשר:

א.      אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. צרו קשר בדוא"ל :   _____________________ או בוואטס אפ _________________  או בצ'אט באתר בשעות הפעילות.